16 Mayıs 2016 Pazartesi

Web Güvenlik Konseptini Oyunlaştırarak Öğretmek : OWASP Snakes and Ladders

OWASP Snakes and Ladders , dilimize tercümesi ile Yılanlar ve Merdivenler oyunu, bir tür masa oyunu. Türevlerine farklı adlar ve maksatlarla Asya toplumlarında rastlamak mümkün. Özetle bu tarz oyunlar, erdemli ve kötü davranışları oyunculara öğretmek üzere kurgulanan masa oyunları. Bu oyunlar vasıtası ile iyilik ve kötülük gibi soyut kavramların, öğrencilerin zihinlerinde somutlaştırılması hedefleniyor.Yazı Cezeri Siber Güvenlik Akademisi Blog Sayfası'nda yayınlanmaya devam etmektedir.Hiç yorum yok: