27 Şubat 2012 Pazartesi

Veritabanından Dönen Sonuç Kümesini HTML Tabloya Dönüştürmek (PHP).

Veritabanları ile veri alışverişi yapan uygulamalarda, çoğunlukla dönen sonucu bir HTML tablosuna dönüştürmek bir derttir. Özellikle de dönen değerlerin farklılık gösterdiği durumlarda, her bir farklı durum için farklı iterasyonlar tanımlamak, sizi bilmem ama benim için ölüm! Neyse ki, nicedir kendi kalemimizden sadır olan bir ad-hoc fonksiyon yardımı ile bu durumu aşmış bulunmaktayız.Veritabanları ile veri alışverişi yapan uygulamalarda, çoğunlukla dönen sonucu bir HTML tablosuna dönüştürmek bir derttir. Özellikle de dönen değerlerin farklılık gösterdiği durumlarda, her bir farklı durum için farklı iterasyonlar tanımlamak, sizi bilmem ama benim için ölüm!

Neyse ki, nicedir kendi kalemimizden sadır olan bir ad-hoc fonksiyon yardımı ile bu durumu aşmış bulunmaktayız. Hatta öyle ki, bu fonksiyon ve biraz da Jquery yardımı ile işi HTML tablolara veri kaynakları (source) atayarak, sunum, iş ve veri katmanını tamamen birbirinden ayırmaya kadar vardırdık. Ama yazımızın bu kısmında yalnızca, veritabanından dönen sonuç kümesini, bir HTML tabloya dönüştüren fonksiyonumuz ile ilgileneceğiz.

Öncelikle fonksiyon prototipimize göz atalım.

string function html_table_returner($arr,$shows,$event,$elementid)

$arr dışındaki tüm parametreler opsiyoneldir!

$arr = Array tipindeki veri kaynağı, direkt olarak veritabanından döndürülen sonuç kümesini Assoc olarak fetch ederek, parametre olarak atayabilirsiniz.

$shows = Veritabanından dönen sonuç kümesindeki hangi kolonlar görünür olacak. Kolon isimleri arasına ","(virgül) koyarak çoklu seçim yapabilirsiniz.

$event : Tabloya dönüşen veri kümesini, bir Javascript fonksiyonu ile ilişkilendirebilirsiniz.

$elementid : $event parametresi ile atanan olayın, etkileceği HTML nesne id'si.

Buyrun kod aşağıda..

Hiç yorum yok: